I am now accessing as a :

Government Of Assam Hill Areas Assam Hill Small Industries Development Corporation Ltd

Name of Chairman from 1974 Till Date

Sl. No.NameFromTo
1.SRI P H TRIVEDI, IAS10/16/197410/29/1976
2.SRI P N RAO, IAS1/5/19773/28/1979
3.SRI S R THOUSEN3/28/19798/20/1979
4.SRI P K GARLOSA8/21/19795/6/1980
5.SRI P N RAO, IAS5/7/19803/15/1981
6.SRI K S RAO, IAS3/16/19815/15/1981
7.SRI S D VINNEY, IAS8/10/19814/20/1983
8.SRI RAJEN TIMU4/21/19838/21/1984
9.SRI KHORSINGH BEY8/22/198411/20/1985
10.SRI M C DOIMARI6/30/198611/29/1990
11.SRI O B PASHWAN11/1/199110/20/1995
12.SRI I JEME9/14/19955/2/1997
13.SRI L CHOWHAI5/2/19971/24/2002
14.SRI ROY ENGHI2/4/20023/2/2003
15.SRI BHUBHAN RONGHAMG4/2/20035/23/2007
16.SRI D S CROW5/23/20078/14/2009
17.SRI BARSHING RONGHI8/14/20094/22/2012
18.SRI C S TERON4/22/20161/31/2017